Tiến độ thanh toán

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DỰ ÁN SUN GRAND CITY NEW AN THOI

SẢN PHẨM NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI / NHÀ PHỐ LIỀN KỀ

Mã số: CSBH-02/SGCNAT/KKDBĐS/10-2019
Áp dụng từ ngày 1/10/2019 đến 31/12/2019
CĐT giữ quyền thay đổi CSBH mà không cần báo trước

I. CHÍNH SÁCH VAY VỐN

1. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

STT

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

TIẾN ĐỘ/THỜI HẠN

1

Ký Hợp Đồng
Vay Vốn (HĐVV)
Giải ngân lần 1

500.000.000 VNĐ

Tại thời điểm ký HĐVV

2

Giải ngân lần 2

10% Giá Bán NPTM/NPLK* (gồm thuế GTGT) đã bao gồm tiền đặt cọc 500.000.000 VNĐ)

Ngày thứ 15 kể từ ngày KH đến ký HĐVV

3

Giải ngân lần 3

10% Giá Bán NPTM/NPLK* (gồm thuế GTGT)

Ngày thứ 30 kể từ ngày đến hạn giải ngân lần 2

4

Giải ngân lần 4

10% Giá Bán NPTM/NPLK* (gồm thuế GTGT)

Ngày thứ 30 kể từ ngày đến hạn giải ngân lần 3

Giá trị HĐVV: 30% Giá Bán NPTM/NPLK (Gồm thuế GTGT)
*NPTM/NPLK: Nhà Phố Thương Mại, Nhà Phố Liền Kề.

2. THỜI HẠN VAY VÀ LÃI SUẤT HĐVV

– Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày ký HĐVV

– Lãi suất áp dụng: 4%/năm

*  Trường hợp Khách Hàng mua NPTM/NPLK

+ Thanh lý Hợp Đồng Vay Vốn, lãi suất áp dụng 0%

+ Trường hợp cần gia hạn thời gian vay (thời gian gia hạn tối đa không quá 3 tháng), lãi suất 4%/năm chỉ áp dụng đối với khoảng thời gian gia hạn này và sẽ được CĐT chi trả dưới  hình thức trả lãi cuối kỳ khi kết thúc thời gian gia hạn; không khấu trừ trên giá bán NPTM/NPLK.

*  Trường hợp Khách Hàng không mua NPTM/NPLK

+ Lãi suất áp dụng 4%/năm

+ Khách Hàng nhận lại tiền gốc, lãi tại thời điểm hết thời hạn vay quy định tại HĐVV

II. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DỰ ÁN SUN GRAND CITY NEW AN THOI

1. CÁC PHƯƠNG  ÁN  THANH  TOÁN  TẠI  HỢP  ĐỒNG  MUA  BÁN  VÀ  CHÍNH  SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT

Khách Hàng lựa chọn 1 trong 2 Phương án thanh toán tại HĐMB

1.1 PHƯƠNG ÁN 1: KHÁCH HÀNG KHÔNG SỬ DỤNG GÓI HỖ TRỢ LÃI SUẤT

1.1.1 Tiến độ thanh toán

STT

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

TIẾN ĐỘ/THỜI HẠN

1

Ký Hợp Đồng
Mua Bán (HĐMB)
Thanh toán lần 1

30% Giá Bán NPTM/NPLK (gồm thuế GTGT) đã bao gồm tiến độ giải ngân HDVV

Thanh toán không muộn hơn ngày ký HĐMB

2

Thanh toán lần 2

10% Giá Bán NPTM/NPLK* (gồm thuế GTGT)

Ngày 15/07/2020

3

Thanh toán lần 3

10% Giá Bán NPTM/NPLK* (gồm thuế GTGT)

Ngày 15/10/2020

4

Thanh toán lần 4

10% Giá Bán NPTM/NPLK* (gồm thuế GTGT)

Ngày 15/12/2020

5

Thanh toán lần 5

10% Giá Bán NPTM/NPLK* (gồm thuế GTGT)

Ngày 15/03/2021

6

Thanh toán lần 6

25% Giá Bán NPTM/NPLK* (gồm thuế GTGT)

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo Bàn Giao thô và hoàn thiện mặt ngoài NPTM/NPLK (dự kiến 30/06/2021)

7

Thanh toán lần 7

5% Giá Bán NPTM/NPLK* (gồm thuế GTGT)

Theo thông báo của Chủ đầu tư khi NPTM/NPLK được cấp GCN quyền sở hữu

1.1.2 Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng không sử dung gói hỗ trợ lãi suất

Khách  Hàng  nhận  chiết  khấu  10%  trừ  trực  tiếp  vào  Giá  Bán  NPTM/NPLK  (bao  gồm  thuế GTGT) tại thời điểm ký HĐMB

1.2  PHƯƠNG ÁN 2: KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI HỖ TRỢ LÃI SUẤT

1.2.1 Chính sách hỗ trợ lãi suất (Áp dụng cho những căn đường AT, GT)

Chính sách hỗ trợ lãi xuất

Ngân hàng cho vay

Ngân hàng theo chỉ định của CĐT

Tỷ lệ cho vay

70% Giá Bán NPTM/NPLK (gồm Thuế GTGT)

Chủ đầu tư hỗ trợ lãi xuất

Lên tới 70% Giá Bán NPTM/NPLK (gồm Thuế GTGT)

Thời gian ưu đãi lãi xuất tối đa (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng)

24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 28/02/2022

Lãi xuất vay trong thời gian ưu đãi

0%

Thời gian ân hạn nợ gốc tối đa (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng)

24 tháng

Phí trả nợ trước hạn

Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS

Lãi xuất các tháng sau thời gian HTLS

Theo quy định của ngân hàng do CĐT chỉ định tại thời điểm giải ngân

1.2.2 Tiến độ giải ngân

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

KHÁCH HÀNG

NGÂN HÀNG

1

Ký hợp đồng mua bán

Khách hàng Ký hợp đồng mua bán

2

Thời hạn giải ngân

70% giá bán NPTM/NPLK đã bao gồm thuế GTGT

(*) CĐT chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên đối với các KH đáp ứng đủ điều kiện và các thủ tục vay vốn theo quy định của Ngân hàng do CĐT chỉ định tại thời điểm bán hàng
(*) Trường hợp khách hàng không vay đến 70% giá bán NPTM/NPLK gồm thuế GTGT, Khách hàng giải ngân bổ sung vốn tự có để đủ số tiền phải thanh toán theo tiến độ HĐMB

2. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN SỚM

2.1  Khách Hàng thanh toán sớm so với tiến độ quy định của Chủ Đầu Tư được nêu ở mục I.1.1  mục II.1.1  mục  II.1.2  sẽ được hưởng mức Ưu đãi 10%/ năm tính trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn.

2.2  Trong  trường  hợp  Khách  Hàng  thanh  toán  sớm  lên  tới  95%  Giá  Bán  NPTM/NPLK  (gồm  thuế GTGT) không muộn hơn:

Ngày

Mức chiết khấu

31/10/2019

7,5%

29/11/2019

7,0%

31/12/2019

6,5%

Hình thức: Áp dụng trực tiếp vào Giá Bán NPTM/NPLK (bao gồm Thuế GTGT)

2.3   Điều kiện áp dụng:

–  Mục II.2.1 nêu trên không áp dụng đồng thời với Chính sách ưu đãi   lãi suất ngân hàng tại mục  II.1.2

Trường hợp Khách Hàng thanh toán sớm theo tiến độ thanh toán của HĐMB bằng vốn tự có không

trùng với khoản vay ngân hàng được CĐT hỗ trợ lãi suất thì khoản thanh toán sớm bằng vốn tự có này

được áp dụng theo Chính sách ưu đãi tại mục II.2.1

– Mục II.2.2 nêu trên không áp dụng đồng thời với Chính sách ưu đãi lãi suất ngân hàng tại mục II.1.2

– Mục II.2.2 không áp dụng đồng thời với mục II.2.1

3. CHÍNH SÁCH  ƯU  ĐÃI  ĐẶC  BIỆT  DÀNH  CHO  KHÁCH  HÀNG  CÓ  HỘ  KHẨU  TẠI KIÊN GIANG

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

- Cá nhân: có hộ khẩu tại Tỉnh Kiên Giang
- Cá nhân là chủ sở hữu/người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có Giấy chứng nhận ĐKKD: trụ sở chính tại Phú Quốc và được cấp trước ngày 30/6/2019
- Doanh nghiệp có giấy chứng nhận ĐKKD trụ sở chính tại Phú Quốc và được cấp trước ngày 30/06/2019

Chiết khấu ngay 1% trên Giá bán NPTM/NPLK gồm thuế GTGT tại thời điểm ký HĐMB

4. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG SOL CLUB

NỘI DUNG

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Nhận Ưu đãi đặc biệt về Giá Bán NPTM/NPLK: áp dụng từ Sản phẩm thứ 2 trở đi và /hoặc là thành viên câu lạc bộ nhà đầu tư Sun Group

Chiết khấu ngay 1% trên Giá Bán NPTM/NPLK gồm thuế GTGT tại thời điểm ký HĐMB

Thông tin chi tiết và mọi cập nhật về tiến độ thanh toán + chính sách bán hàng dự án Sun Grand City Nam Phú Quốc sẽ được cập nhật liên tục tại website này.

Xem thêm >>> Các dự án của Sun Group tại Phú Quốc