Đầu tư vào Phú Quốc trước thềm lên đặc khu kinh tế cùng Sun Grand City New An Thới

Ngày 20/9/2019.Văn phòng chính phủ đã ra công văn số 1193/Ttg-CN về việc triển khai lập quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo hướng khu kinh tế.


Xét theo đề nghị của UBND tinht Kiên Giang ( Văn bản số 867/UBND-KTTH) , ý kiến của các bộ ngành đoàn thể có liên quan, thủ tướng chính phủ đã đồng ý để UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kyd 2021-2030 có tầm nhìn đến năm 2050 theo nghị quyết số 11NQ/-CP. Đồng thời lập mới quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo văn bản số 739/Ttg-CN.

Nội dung công văn số 739 /Ttg-CN như sau:

1.Đồng ý chủ trương cho phép tỉnh Kiên Giang cho phép triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội đảo Phú Quốc và lập mới quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo định hướng phát triển đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt.

2.Về việc lựa chọn chỉ định và thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch, đồng ý về nguyêm tắc, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện thủ tục lựa chọn và chỉ định thuê tư vấn nước ngoài theo quy định tại Luật đấu thầu và nghị định số: 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của chính Phủ; chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng chính phủ.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Tỉnh Kiên Giang sử dụng nguồn ngân sách địa Phương và các nguồn ngân sách khác.